RSS
 

Ахимса е върховно качество

29 мар.

Работа, която дава издигане, радост и умствен мир е правилна. Тази която носи депресия, мъка и неспокойствие на ума е погрешна. Това е един лесен начин да откриете кое е правилно и кое погрешно.

Себичността засенчва разбирането.  Затова когато дори малко да е обагрен от себичност, човек не може да различи кое е правилно и кое погрешно. За тази цел е необходим много чист, фин и остър интелект.

Гита описва природата на satva (чистота),  rajas (динамизъм) и tamas (инерцията по отношение на разума) в глава осемнадесет. Тя казва: „Това, чрез което човек вижда едната неразрушима Реалност във всички същества, неразделена във всички разделени същества, знай че това е сатвично (чисто). Но това знание, като вижда във всички същества  различни реалности (същества) от разни видове като различни едно от друго – такъв разум, о Парта, е страстен. Онзи, обгърнат от тъмнина, мисли погрешното за правилно и който вижда всички неща покварено – такъв разум, о Парта, е затъмнен“

Дадени са и различни други дефиниции от мъдрите, които да помогнат на учениците по пътя на праведността. В Библията е казано: „Прави на другите това  което  би направил на себе си.“

Това е много добра максима. Тук се съдържа цялото съдържание на правилното поведение. Ако човек практикува това много внимателно, не ще извърши никакво погрешно действие.

Ahimsa paramo dharmah„. Ahimsa е ненавреждане в мисъл, дума и действие. „То е най-висшето от всички качества“ Ако човек е установен трайно в ahimsa в мисъл, дума и действие, никога не би извършил погрешно действие.

Ahimsa спада към практиката на yama или себевъздържането. Да се създава удволствие у другите е правилно. Да се пръска нещастие и болка е погрешно. Човек може да следва това поведение към другите в своето ежедневие и да еволюира по духовния си път.

Не извършвайте какъвто и да е акт, който ви носи срам или страх. Ще бъдете в достатъчна степен в безопастност, ако спазвате това правило. Придържайте се към всяко правило, което се нрави на разума и съзнанието ви и го следвайте с вяра и внимание. Скоро ще развиете и достигнете убежището на върховно щастие.

 
Няма коментари

Публикувано в Лекции

 

Вашият коментар