RSS
 

Благословията на ахимса

11 авг.

Ahimsa (ненавреждането) е един от най-важните обети за добър живот. То е върховно задължение на човека – ahimsa paramo dharmah – така декларират писанията. При регенерирането и издигането от човешка природа към божественост, най-важната стъпка е да се елиминира зверската природа. Преобладаващата характерна черта на зверовете е жестокостта; затова мъдрите предписват ahimsa. Това е най-ефективния оригинален метод  да се противодейства и напълно изкорени бруталната, жестока природа у човек.

О, серозни последователю – разгледай огромното значение и безмерната важност, стойност и благословия на ahimsa и започни да я практикуваш сега – от този момент.

Ahimsa не е просто липсата на убийство, както някои мислят. Ahimsa е съвършеното ненавреждане, също както и положителната любов. Тя е също въздържане дори от най-леката мисъл за навреждане на което и да е живо същество – умствено, словесно или в действие. Няма извинение или изключение от горното правило. Острите думи към просещи, прислужници или нискостоящи е himsa (жестокост). Да се провалите да освободите болката или безпокойствата у другите е негативна himsa. Да се одобряват чужди груби действия е вървене срещу ahimsa. Избягвайте стриктно всички форми на грубост, пряка или непряка, положителна или отрицателна, незабавна или впоследствие. Практикувайте ahimsa в нейната най-чиста форма, О, Саумайя, и станете божествени. Ahimsa и божественост са едно и също нещо.

Ahimsa е оръжието на силните. Тя не може да бъде практикувана от слаби. Ahimsa е върховна любов. Онзи, който включва ahimsa, включва всички, обича всички. За да започнете, спрете всяко физическо насилие, спрете да говорите вулгарни и остри думи. След това атакувайте директно ума. Ще има вътрешно вълнение. Може да мислите да извършите насилие. Спрете тази мисловна вълна чрез молитва, преклонение, медитация, запитване, пранайама (йога дишане), satvic (чиста) храна, и изучаване на свещените книги. Отново и отново генерирайте потоци от любов посредством създаване и чувството, че “всички са вътрешната същност” (atma?bhava), или че “всички са Бог” (Narayana-bhava).

Може да не успеете сто пъти, но това няма значение. Станете отново. Направете нови решения и се придържайте упорито към тях. Машрирувай смело със здрава стъпка, о, познавачо на себе си, никога не се отчайвай. Изучавайте отново и отново живота на апостолите на ненавреждането – Бог Буда, Бог Исус, Махатма Ганди и други. Дръжте пред очите си тяхната умствена картина и идеали, черпете вдъхновение от тях. Внимателно наблюдавайте ежедневно поведението, мислите, речта и действията си и ще напреднете устойчиво в прилагането на ненавреждането.

 
Няма коментари

Публикувано в Лекции

 

Вашият коментар