RSS
 

Видовете крадене

11 апр.

Asteya е некрадене. Това е една от петте части на yama (себевъздържането). Тя е също друга форма на себевъздържане. Защо човек краде? Той иска нещо. Когато не може да го получи по легитимен начин, започва да краде. Копнежът (trsna) или желанието са коренната причина за краденето. Тя е дълбоко вкоренена, лоша черта у човек.

Контролирайте копнежите (trsna) или и силното жадуване. Намалете желанията. Разсъждавайте и правете vicara. Мислете за лошите резултати от краденето, именно, убиване на съвестта, позора, дразненето, гузната съвест, негодността за йога, лошото име в обществото, наказанието чрез закона на карма и наказателния код. Мислете за предимствата на некраденето (asteya) – чест, чиста съвест, възнаграждение в небесата, годност за практикуване на йога. Вие отведнъж ще спрете този навик на крадене.

Човек тайно взема нещо без знанието на притежателя; той не иска неговия акт да бъде узнат от другите. Това е крадене. Да се вземе хартия за писане, топлийки, копирна хартия, молив и т.н. от офиса е крадене. Съхраняването на твърде много пари е крадене. Твърде многото ядене или преяждане е крадене. Дори мисленето за обекти чрез увеличаване на потребностите в общ смисъл е също крадене. Държането на повече неща отколкото е необходимо е също така крадене. Йога ученикът трябва да бъде освободен от всички тези форми на кражба. Единствено тогава atman (вътрешната същност) ще изгрее в сърцето му.

Човек не е много внимателен и добросъвестен.  Неговият ум вади много хитроумни идеи. Някои тайно вземат стари вестници, които съдържат картини или полезни материали и казват : ”Това е нищо. Това е само старо копие. То ще отиде в ръцете на продавача за опаковане или вторични суровини.” Но всъщност той го взема без знанието на библиотекаря, така че това е също кражба.

Дори един чувствителен ум постепенно се притъпява чрез продължително крадене, като минава от крадене на дребни неща после към големи предмети. Дори малкото мърсотия, една малка кражба засяга сериозно ума на ученика по йога. Той трябва да бъде много внимателен и бдителен. Трябва да държи ума като едно чисто излъскано огледало. Той трябва да избягва във всяка форма дори и най-дребните кражби. Само тогава ще има успех в йога.

 

 
Няма коментари

Публикувано в Лекции

 

Вашият коментар