RSS
 

Дълг

24 ян.

Понятието „дълг”, както и всяко друго абстрактно понятие, трудно може да се дефинира. Представа за него можем да придобием, само ако видим в какво се изразява той на практика и какви са резултатите от него. Когато се сблъскаме с нещо, в нас се появява импулс, естесвен или придобит, да реагираме по определен начин. Когато импулсът се появи, мозъкът ни започва да обмисля ситуацията. Понякога той решава, че при дадени обстоятелства правилно ще бъде да реагира по един начин. Друг път преценява, че да реагира по този начин ще бъде грешно, дори ако ситуацията е същата. Общоприетата идея за дълг е, че всеки добър човек следва повелите на съвестта си.

Следователно виждаме, че не самото действие е това, което определя дълга. Затова е невъзможно да се даде обективно обяснения на дълга. И все пак в субективен план дълг съществува. Всяка постъпка, която ни доближава до Бог, е добра и е наш дълг. Всяко действие, което ни принизява, е лошо и не е наш дълг. От субективна гледна точка някой действия ни въздигат и обогородяват, докато други ни унижават и ни правят жестоки. Невъзможно е обаче със сигурност да се определи коя постъпка на коя от двете тенденции съответства по отношение различните хора и при различни обстоятелства. Все пак има едно разбиране за дълг, което е възприето от всички хора, във всички епохи, сред всички секти и народи и което е формулирано в един санскритски афоризъм гака: „Не наранявай никое същество. Да не нараняваш никое същество е добродетел, а да нараняваш е грях.”

След всички дребни проблеми, с които се сблъскваме в живота, най-висшата проява на свобода е да се въздържаме.

 

 
Няма коментари

Публикувано в Лекции

 

Вашият коментар