RSS
 

Какво е йога

02 ное.

Йога е състояние където няма санкалпа-викалпа (мисъл-съмнение). Йога е контрол на ума и неговите модификации. Йога е равнозначното състояние между jivatma (душата) и paramatma(върховната душа). Думата „Йоги“ означава аспирант или последовател по пътя на йога, тъй както и напълно квалифициран развит адепт в йога. Този който е напълно установен в най-висшето nirvikalpa samadhi (суперсъзнание) е йоги. Този който практикува йога е също йоги.  „Раджа йоги“ също се знае като „dhyana yogi“. Dhyana означава медитация. Това е постоянния поток на
една идея за Бог. Раджа йога цели контролирането на всички мисловни вълни или умствени модификации. Тя се занимава с ума, неговото пречистване и контрол. От тук тя се нарича раджа йога – цар на йогите. В други случаи се знае като astanga yoga (осморна йога).

Сутра означава низ или афоризъм, или сбито описание. Всяка сутра е заредена с висши, сублимни идеи. Трудно е да се разбере значението на афоризмите без помощта на коментар. Точно както цветята или перлите се нанизват на конец, така също философските или духовни идеи се нанизват на сутра или наниз.

Храна (ahara), сън (nidra), страх (bhaya) и съвкупление (maithuna) са общи за животните и човешките същества. Но човекът е достигнал интелигентност, сила на различаването (viveka) и запитване (vicara sakti), с помощта на тези специални сили може да реализира себе си и може да узнае своята истинска природа. Дори девите (божествата) завиждат на човешките същества, защото deva yoni (божествените видове) са просто bhoga yoni (наслаждаващи се). Те могат да се наслаждават само чрез daivic (божествено) тяло. Човек е получил две – karma yoni (на активността) и bhoga yoni. Той може да извършва nishkamya karma yoga и достигне jnana чрез cittasuddhi (чистота на ума). Може да прибегне до различни йогични практики за духовно развитие и да стане напълно реализиран йоги още в този живот. Конете и кучетата притежават ум. Но те нямат нито различаване, нито vicara sakti или интелигентност. Оттук за тях не е възможно да достигнат свобода.

Вие може да намерите в Йаджнавалкия Смрити че Хираниягарба е бил първият учител по йога. Патанджали Махариши е само съставител на тези йогични принципи и убеждения, учени и практикувани от Хираниягарба и другите след това.

Йога е наука която ни учи пътя, най-ефективния начин да премахнем дефектите и слабостите, как да достигнем състояние на съвършенство, свобода и свръх-съзнателно благоденствие. Състояние което е съюз с абослюта.

Йога дава възможност последователите й да достигнат съвършен контрол над физическо тяло, ум и сетива. Йога ви показва чудесният начин да се издигнете от зло към добро, и от добро към божественост, и от божественост към величие.

Йога е търсене на истината. Тя издига към духовни висини. Тази форма на себе-образование се нарича йога. Йоги спазва закона на умереността по всяко време. Тя взема средния път. Тя не измъчва тялото, а регулира храненето и спането. Тя регулира говоренето и работа.

Йога е вашето уникално наследство. Следвайте този път постепенно и устойчиво. Нищо не може да бъде достигнато за една нощ. Устойчивата практика ще дари огромна благодат в продължение на времето. В йога има едно несравнимо единство и лечебна стойност все още недостигната от съвременната медицинска наука.

Практиката на йога не е в противоречие на никоя религия. Тя не се противопоставя на никоя свещена църква. Тя е чисто духовна и универсална в своите учения. Тя не противоречи на ничия искрена вяра.

Йога не изисква от вас да се отвърнете от живота, тя изисква да одухотворите живота. Стъпка по стъпка йога носи физическо и духовно развитие. А накрая, йога дава възможност на последователя да достигна щастлив съюз с върховното съществуване. Тя става състояние наречено nirvikalpa samadhi (реализиране на абсолюта).

Приложете упорито себе-запитване и медитация. Бъдете бдителни. Бъдете старателни. Убийте мислите и желанията за света чрез свети желания. Убийте несвещените мисли чрез свещени мисли. Така достигнете победа над съдбата си. Във вас има огромен океан от знание. Разкрийте се. Станете  jivanmukta (освободена душа). Спомнете си, Бог помага на онези, които помагат на себе си.

 
Няма коментари

Публикувано в Лекции

 

Вашият коментар