RSS
 

Редът при Яма и Нияма

30 май

Има определен ред в петте пътя или части на яма (себеконтрола). Ahimsa (ненавреждането) идва първо, защото човек трябва да премахне бруталната си природа. Той трябва да стане ненавреждащ; трябва да развие космическа любов. Само тогава става способен за практика на йога. След това идва satyam или истинността. Тъй като цялото явление на майя (илюзията) е asat или нереалното, последователят винаги трябва да бъде съзнаващ този факт. Той трябва винаги да си  спомня истината или Brahman. След това идва asteya или не-крадене. Тъй като човек трябва да развие морално съзнание, трябва да познава правилно от грешно, справедливо от несправедливо; той трябва да знае, че всичко е едно. Brahmacarya е бежествен атрибут.

Последователят става свръхчовек чрез практиката на Brahmacarya или сексуално въздържане, безбрачие. Петата степен е aparigraha. При нея йога ученикът е свободен от желания, копнежи, ненужни искания, лукс, желанието да притежава и да се наслаждава. Сега той има едно много разширено сърце.

Yama е “приемането на обет”.  Niyama е “религиозно съблюдаване”.  Yama не е начин на поведение, маниер при общуване или благовъзпитаност, тя е придържане към идеали и принципи; развиване на божествени отличителни белези, които ще трансформират човешката природа в божествена; тя е анихилиране на желанията, копнежите и лошите качества; тя е изкореняване на арогантния инстинкт и бруталната природа; тя е премахване на яростта, насилието и скъперничеството; тя е изпълване на сърцето с космическа любов, доброта, милост, любезност, чистота и божествена светлина. Тя е основата на божествения живот или йога, върху което се строи надстройката на samadhi. Тя  е крайъгълния камък на йога, върху която се строи сданието на свръхсъзнанието.

Niyama е канон или религиозно съблюдаване. Тя съдържа пет части, т.е. sauca, santosa, tapas, svadhyaya и Isvara pranidhanaSauca e чистота, вътрешна и външна.  Santosa е доволство. Tapas е строгост или контрол над сетивата, медитация.  Svadhyaya е изучаването на писанията. Тя означава също пеенето на мантра (името на Бог) или запитване. Isvara pranidhana е себепредаване на Бог. Тя е посвещаване на собствената дейност като дар към Бог.

Има интимна връзка между yama и niyama. Niyama гарантира yama. Ако човек има вътрешна чистота, той може да постигне brahmacarya. Ако имате доволство, вие няма да крадете или наранявате другите, или изричате лъжи. Ще бъде лесно за вас да практикувате aparigraha (не алчност).

 
Няма коментари

Публикувано в Лекции

 

Вашият коментар