RSS
 

Спектакъл на Живота и Златния Поднос

17 апр.

Техника “Спектакъл на Живота и Златния Поднос”

И така, тази техника, скъпи Ангели, е насочена към това да ви извади от илюзията за “Единствената Реалност”, в която пребивавате по условията на старото споразумение за контрол, продължавайки да навивате кръг след кръг в Колелото на Самсара.
Техниката предполага постоянната ви съсредоточеност в Духа и осъзнаване на себе си като Ангел. Тогава тази техника просто ще стане част от Вас.
На първите етапи е достатъчно в критичните моменти да се “дръпнете за ръката” и да си кажете: почакай, всичко това не е наистина. Всичко това е Игра! Това не е Реално! И да превключите от общуване на човек с човек към общуване на Ангел с Ангел. Трябва да осъзнаете, че всички Хора, които ви обкръжават, са актьори на сцената на Живота, играещи с вас роли в един спектакъл, режисиран заедно. Всички роли са разпределени, всички думи, всички жестове, всички събития и всички “случайности”.

За всяка ситуация във вашия живот, колкото и драматична да се оказва тя често, винаги има няколко решения, създадени специално, за да можете вие да изиграете тази сцена като обикновен човек и да отработите или изиграете своята роля като Майстор, като част от Бога, като Божествен Ангел, какъвто вие всъщност сте. Погледнете вашите партньори по Игра и ще видите в тях добре замаскирани Ангели. Намигнете им мислено. Мислено им благодарете за великолепната игра, с която не може да се заяде дори и най-добрия актьор и режисьор. Разгледайте жизнената ситуация, в която вие сте попаднали, отстрани. Обърнете я от различните й страни, погледнете какво цели тя всъщност. Каква е вашата роля в нея. Вгледайте се Навътре в Себе си, разгледайте какви качества тя засяга във вас, какви черти от характера задейства. Погледнете в какво си качество вие стоите сега на сцената. Осъзнайте защо всъщност тази сцена се е появила в живота ви. Извадете “на светло” тези качества, които не ви харесват и които са попаднали в лъча на прожекторите на сцената. Оценете тяхната роля във вашия живот, благодарете на Ангелите-Актьори и на вашето Висше Аз за този Дар и поставете тези качества на Златния Поднос.
Там, където стои вашето качество, изискващо внимание, подносът леко ще потъмнее. Поискайте Божествено Решение за това качество, неговото Божествено Съвършенство за вас. Съберете в едно тези два обекта с Любов и осъзнаване на Божествеността във Вас – извършващият този процес. Позволете на Ангела, който вие сте, да съедини тези два обекта, проблемното качество и неговият Божествен вариант в едно. Погледайте как върви процеса на трансформацията, разрешете на себе си да почувствате смисъла на случващото се, разрешете на себе си да осъзнаете Урока. Нека от тук нататък той да се превърне за вас в преминат етап. Погледайте как след завършването на трансмутацията Златният Поднос отново придобива своето съвършено състояние и под обекта на трансмутацията той отново става Златен. Това е знак за вас, че трансмутацията е завършила успешно. Позволете на Ангела в Себе си да снеме това решение, тази съвършена Божествена Форма и да я помести във Вас. От тук нататък вие сте свободни от този проблем (или неговото конкретно проявление), който вие трансмутирахте. Почувствайте това, че се приближихте към Божественото Съвършенство с още една важна Крачка.

Разбира се, на първо време може и да не успеете да се “дръпнете за ръката”. Ще ви се струва, че влакът вече е заминал и нищо не можете да направите. В действителност не е така. Това е илюзия. ВИЕ като Майстори можете да върнете всичко и да изиграете сцената наново. Върнете се мислено към нея и пресъздайте в главата си и най-малките подробности. А сега седнете на стола на режисьора и кажете “Стоп!” – нека сцената да спре! Сега можете, без да бързате, да я преиграете така, както ви се иска. Вие можете да извлечете толкова уроци, колкото е възможно да извлечете от нея и да повишите вашето Майсторство. Правете всичко с Божествена Любов, нека Ангелът, който Вие сте, да осветява сцената със Светлината на своята Божественост. Преиграйте я отново и отново, докато не ви се стори, че сте извлекли от нея максимално възможното. Тогава я поставете на Златния Поднос и погледайте как Ангелът я трансформира в Божествено Решение. Почувствайте, че сега сцената е придобила Божествена Завършеност. Дори ако сте пропуснали нещо, работейки съзнателно със сцената, нужните нюанси ще излязат от сянката сами и ще изиграят своята роля.

Най-приятното ще бъде това, че, ако вие в тази сцена сте развалили отношенията си с някой или сте натворили още някакви глупости, но сте преиграли всичко така, че то е завършило с любов, то вие ще видите как именно този сценарий ще бъде разигран в “реалния” живот. Ще видите, че от мъглата не е останало и следа, простили са ви или вие самите сте почувствали, че сте успели да простите. Душевните Рани са престанали да болят, а Слънцето свети по-ярко. За Света съществува само тази История, която е нужна на Вас, реално е само това, което е реално за вас. Вашият преигран наново спектакъл, вашият нов край на сцената, вашето Божествено Решение със Златния Поднос сега заема мястото на реалността. А това, което е било преди това, се изтрива от паметта на участниците в сцената. Така е устроен този Свят, дерзайте!

Да, ако вие нямате възможност да поиграете със сцената или просто усещате, че ситуацията е излязла изпод контрол, бързо я поставете на Златния Поднос. Само малко практика и тази операция ще ви отнема части от секундата. И ето ситуацията по неочакван начин е започнала да се развива така, както това е нужно за Вашата Божественост в реално време! Светлината е заляла сцената и е направила Играта по-прозрачна и многомерна, вие сте получили Урок и сте го изпълнили на такова ниво, на каквото по-рано не сте и сънували. И това не е опростяване на задачите, това е нов инструмент, при който главно условие за Неговата Работа става вашето Доверие към Духа, вашето Партньорство с Бога. Вие се учите да вървите от визуализации, идващи от Егото, към Божествените Решения, идващи от Духа!

 
Няма коментари

Публикувано в Лекции

 

Вашият коментар