RSS
 

Умът, неговите тайни и контрол – концентрация

20 февр.

 “Tatpratishedhartham-ekatattvabhyasah – За да се премахне това (разклащането на ума и други трудности, които стоят на пътя на еднонасочения ум) практика на концентрация върху едно нещо (трябва да бъде извършвана).

Концантрацията, ключа към мира

Светските удоволствия усилват желанието за наслаждение за по-големи наслаждения. Така умът на светски мислещите е много неспокоен. При тях няма задоволство и умствено спокойствие. Умът никога не може да бъде задоволен, независимо от количеството удоволствие, което може да му се предостави. Колкото повече се наслаждава на удволствия, толкова повече ги желае. Така хората излишно мъчат и тревожат умовете си. Те са изморени от умовете си. И така, за да се премахнат тези мъки и трувоги, ришите са учили, че е най-добре умът да бъде лишен от всички сетивни удоволствия. Когато умът е концентриран или угасен, той не притеснява човек до търси по-нататъшно удоволствие, всички безпокойства и тревоги са премахнати завинаги и се придобива истински мир.

Съществува една обръщаща навън или обективизираща сила в ума. Тя води до Bahirmukha Vritti. Умът е привлечен към различни обекти. Има разсейване на умствената енергия и сили във всички посоки. Лъчите на ума са както лъчите на светлина, пръстнати в случая на светски мислещите личности. Когато лъчите на ума са рапръснати върху различни обекти, вие получавате болка. Когато лъчите са събрани и концентрирани чрез практика, умът става концентриран и вие получавате вътрешна Ananda (щастие).

Като видите ваш скъп приятел след шест години, Ananda която получавате не е от личността, а вътре от вас. Умът става концентриран за исвестно време и вие получавате щастие отвътре от вашата собствена същност.

Когато сте в Кашмир, когато се наслаждавате на живописните места на Muttan, Gulmarg, Sonamarg, Chashmashahi и Anantanag, умът ви ще бъде внезапно разстроен и в шок, ако получите телеграма която носи лоши новини за неочакваната смърт на единствения ви син. Сцените няма повече да ви интересуват. Има едно инжентниране на внимание. Има депресия. Концентрацията и вниманието са тези, които ви доставят удоволствие при гледането на живописните места.

За целта на концентрацията, вие ще трябва търпеливо да съберете разпръснатите лъчи на ума чрез Vairagya и Abhyasa, чрез Tyaga (отказване) и Tapas, а след това смело да марширувате с неуморна енергия към Бог или Brahman. Чрез постоянна Sadhana (духовна практика), умът трябва да бъде проверяван за това да не се обръща навън. Той трябва да бъде накаран да се движи към Brahman, неговия първичен дом. Когато умствените лъчи са концентрирани, започва просветление.

Илюстрации за природата на ума

Умът може да се сравни с живак, защото лъчите му са пръстнати по различни обекти. Той е сравняван с маймуна, защото скача от обект на обект. Сравняван е с подвижния въздух, защото е Chanchala. Сравняване е с разбеснял се, похотлив слон, поради неговите страстна буйност. Умът се знае с името „Голямата птица”, защото скача от обект на обект, така както птицата скача от едно клонче на друго, от дърво на дърво. Raja Yoga ни учи как да концентрираме ума и как да преравяме най- дълбоките ниши на собствения си ум.

Различните степени на концентрация

Kshipta, Mudha, Vikshipta, Ekagra и Niruddha are са петте Yogic Bhumika. Chitta или ума проявява себе си в пет различни форми. В Kshipta състоянието, лъчите на ума са разпръснати по различни обекти. В Mudha състоянието, умът е затъпял и забравящ. Vikshipta е събран ум. Понякога е устойчив, а в други случаи разсеян. С практиката на концентрация умът се бори да събере себе си. В Ekagra състоянието е еднонасочен. Има само една идея присъстваща в ума. Умът е под контрол в Niruddha състоянието. Dharana се практикува за спиране модификациите на ума.

Силата на концентрацията

Чрез манипулиране на ума вие ще бъдете способни до го доведете под ваш контрол, да го заставите да работи и да концентрира мощта си върху това което искате. Онзи, който се е научил как да манипулара ума, ще доведе цялата Природа под свой контрол. Няма граници на силите на човешкия ум. Колкото е по-концентриран, толкова повече енергия е съсредоточена в една точка.

Един учен концентрира ума си и открива много неща. С концентрация той отваря нивата на грубия ум и прониква дълбоко в по-висшите региони на ума, като достига дълбоко познание. Той концентрира всички свои енергии на ума във фокус, като ги отправя върху материала който анализира, като така открива тайните им.

Концентрацията – най-важното задължение на човек

Sri Sankara пише в коментарите си в Chhandogya Upanishad (VII-xx-1), че задължението на човек се състои в контрола на сетивата и концентрирането на ума. Дотогава, докато мислите не са напълно разрушени чрез постоянна практика, трябва винаги да концентрира ума си върху една истина в едно време. С непрестанно практикуване, концентрацията ще се натрупа в ума и отведнъж всички множества мисли ще изчезнат. Концентрацията е обратна на чувствените желания, блаженството на объркването и тревоженето, устойчивото мислене на недоумението, мисленето по практичен начин на мързела и апатията, възторга на зломислието.

Вие сте родени, за да концентрирате ума си върху Бог, като съберете умствените лъчи, които са пръснати по различни обекти. Това е вашето важно задължение. Вие забравяте задължението си поради Moha (заблуда) по семейство, деца, пари, сила, позиция, респект, име и слава.

Концентрирането на ума върху Бог след пречистването му може да ви даде истинско щастие и знание. Вие сте родедени само заради тази цел. Отвлечени сте по външни обекти, поради Raga и Moha (привързване и заслепяваща любов).

Фиксирайте ума върху Atman. Фиксирайте ума върху всепроникващата, чиста Интелигентност и себеизлъчваща сияйност (Svayamjyotis). Останете устойчиви в Brahman. Тогава ще станете „Brahma-samstha“, установени в Brahman.

Как да се конценрираме

Практикувайте концентрация на ума. При опита да концентрирате ума или дори върху проекция на мисълта ще откриете, че това естествено изисква да формирате умствени картини. От това не можете да бъдете подпомогнати. Фиксирайте ума върху един обект, върху една идея. Отново и отново отдръпнете ума ума, когато се отклонява от Lakshya (центъра на концентрацията) и пак го фиксирайте там. Не му позволявайте да създава стотици умствени форми. Внимателно иследвайте и наблюдавайте ум Живейте сами. Избягвайте компания. Не се смесвайте. Това е важно. Не позволявайте ума да разсейва напразно енергията си в празни мисли, празни тревоги, празно фантазиране, празни страхове и предчувствия. Нека задържи една мисловна форма за половин час, като увеличавате практиката. Накарайте ума да оформи себе си в една форма, и се опитайте за запазите тази форма с часове, чрез постоянна и непрекъсната практика.

Какво е концентрацията?

“Desabandhas-chittasya dharana – Концентрация е задържането на ума върху една форма или обект за дълго време “ (Yoga Sutras, III-1).
“Dharana е фиксирането на ума върху външен обект, или вътрешна чакра, или абстрактна идея като Aham brahmasmi” (Yoga Sutras, III-1).

Концентрация върху вътрешни Chakra

Raja Yogi се концентрира върху Trikuti (Ajna Chakra, мястото между двете вежди), където е мястото на ума в будно състояние. Можете лесно да контролирате ума, ако се концентрирате на това място. Концентрацията и медитацията в Ajna Chakra водят много лесно до контрол на ума. При концентрация в тази област някои много лесно виждат светлина, дори за практика за няколко дни. Онзи който иска да медитира върху Virat (огромната форма на вселената) и желае да помага на света, трябва да избере тази област за концентрацията си.

Bhakta или поклонникът трябва да се концентрира върху сърцето, мястото на емоцията и чувството. Онзи който се концентрира върху сърцето получава огромна Ananda. Който иска да има Ananda трябва да се концентрира върху сърцето.

Hatha Yogi фиксира ума си върху Sushumna Nadi, средния път в гръбначния канал и върху специфични центрове, именно Muladhara, Manipura, или Ajna Chakra. Някои Yogi игнорират долните чакри и фиксират ума си само върху Ajna Chakra. Теорията им е, че чрез контролиране на Ajna Chakra, всички долни Chakra автоматично могат да бъдат контролирани. Когато се концентрирате върху една Chakra, в началото се формира една нишкоподобна връзка между ума и чакрата (център на духовно енергия). Когато Yogi се качва по Sushumna от чакра на чакра, това качване се извършва постепенно с търпеливи усилия. Дори едно просто разклащане на отворената Sushumna причинява огромно количество Ananda (блаженство). Ще станете опиянени. Вие ще забравите изцяло света. Когато отворената Sushumna се разклати за малко, Kula- Kundalini Sakti се опитва да влезе в Sushumna. Идва огромна Vairagya. Ще станете безстрашни. Ще имате различни видения. Ще наблюдавате славни “Antarjyoti.” Това се нарича “Unmani Avastha.” Ще добиете различни Siddhi, различни видове Ananda и ще достигнете различни видове знание с контрол и разтваряне на различни чакри. Когато овладеете Muladhara Chakra, вие вече сте овладели земното ниво. Когато овладеете Manipura Chakra, вече сте покорили и огъня. Огънят не ще ви изгаря. Panchadharana (пет вида Dharana) ще ви помогне да овладеете петте елемента. Научете ги от Guru who или развит Yogi.

Бележка за внимание

Ако получите главоболие или болка от концентриране върху Trikuti (пространствто между двете вежди), като обърнете очи нагоре, веднага прекратете практиката. Концентрирайте се върху сърцето. Ако намирате за трудна концентрацията върху сърцето, в междувеждието (Trikuti) или върха на главата, ако изпитвате болка в главата, преместете центъра на концентрация върху някой обект извън тялото.

Концентрация върху външни обекти

Ума е лесно да се концентрира върху външни обекти. Умът има естествената тенденция да върви навън. Можете да се концентрирате върху синьото небе, слънчевата светлина, всепроникващия въздух, етер или слънцето, луната и звездите.

Тренировка в концентрация В началото тренирайте ума да се концентрира по различни начини. Концентрирайте се върху Anahata звуците от сърцето като си затворите ушите. Концентрирайте се върху дъха със Soham повтаряне. Концентрирайте се върху някоя конкретна картина. Концентрирайте се върху синьото небе. Концентрирайте се върху всепроникващата слънчева светлина. Концентрирайте се върху различни чакри на тялото. Концентрирайте се върху абстрактните идеи на Satyam (Истина), Jnanam (Мъдрост), Anantam (Безкрайност), Ekam (Единство), Nityam (Вечната Същност), и т.н. Накрая се закрепете само на едно нещо.

Помощни средства при концентриране Вяра

Въпреки, че всичко става установено чрез аргументи и валидни авторитети, все още умовете на хората изцяло са обзети от груби външни обекти, и всякаква ясна концепция на основните истини е почти невъзможна без подходяща вяра. Когато има вяра, умът може лесно да се концентрира върху нещо, което може да бъде разбрано, а после идва бързо и разбирането.

Контрол над дъха

Премахнете Rajas и Tamas, които покриват Sattva на ума чрез Pranayama, Japa, Vichara и Bhakti. След това умът става годен за концентрация. Pranayama или контролът над дъха премахва воала от Rajas и Tamas които обвиват Sattva. Тя пречиства нервите (Nadis). Тя изгражда ума устойчив, като го прави в годен за концентрация. Мърсотията на ума се чисти с Pranayama, така както мърсотията на златото се премахва чрез стапянето му. Hatha Yogi се опитва да се концентрира, като контролира дъха чрез Pranayama.

Raja Yogi се опитва да концентрира ума си чрез “Chitta-Vritti- Nirodha” (задържане на различните модификации на Chitta), като не дава на ума да приема различните форми на обекти. Той не се грижи за дъха. Дъхът му става естествено контролиран, когато умът е концентриран. Hatha Yoga е разклонение на Raja Yoga.

Avadhana или вниманието

Вниманието (Avadhana) играе много голяма част при концентрацията. То се основава на воля. Когато е правилно направлявано и вътрешно отправено с цел самонаблюдение (Antarmukha Vritti), то ще анализира ума и ще освети много учудващи факти.

Силата с която всичко улавя ума е обикновено в пропорция на степента внимание, което е отделено. Още повече, голямото изкуство на паметта е вниманието, невнимателните хора имат лоша памет. Силата на вниманието отслабва със старостта.

Вниманието е фокусиране на съзнанието. То е един от знаците на тренираната воля. То може да се открие у чувек със силна менталност. То е едно рядко качество. Brahmacharya развива чудесно тази сила. Yogi, който притежава това качество, може да фиксира ума си дори и на неприятен обект за много дълго време. Вниманието може да бъде култивирано и развито чрез настойчива практика. Всички велики хора са постигнали величието си чрез това качество.

Силата на вниманието е това, чрез което умът изпълнява всички свои дейности. Вниеманието е основата на волевата сила. Затова развивате силата на внимание.

Вниманието може да бъде или субективно и вътрешно върху една идея, или обективно и външно върху който и да е обект. Отдайте цялото си внимание на това което вършите в даден момент. Да се закрепи ума за обект който харесва е лесно. Прилагайте внимание върху неприятни задачи, от които преди сте се дърпали поради отблъскването им. Приложете интерес върху неинтересни обекти и идеи. Задръжте ги пред ума. Интересът бавно ще се прояви. Ще изчезнат много от умствените слабости. Умът ще стане все по-силен и по-силен.

Една илюстрация на еднонасочена умствена концентрация

Имало едно време майстор, който правел стрели. Веднъж бил много зает с работата си. Толкова бил погълнат в нея, че дори не забелязал голямата трупа на раджата с неговата свита, минаваща покрай работилницата му. Такава трябва да бъде природата на концентрацията, когато фиксирате ума си върху Бог. Трябва да имате само идеята за Бог и единствено Бог само. Без съмнение, ще заеме известно време да имате пълна умствена Ekagrata (еднонасоченст). Ще трябава да се борите много усилено, за да имате еднонасочена концентрация. Шри Дататрея направил горния майстор на стрели един от своите гуру.

Една всеобща досадна грешка

Някои студенти по медицина напускат медицинския факултет скоро след като започнат, тъй като намират за противно да промиват гнойта от раните и да правят дисекция на мъртви тела. Те извършват една сериозна досадна грешка. Началото е отблъскващо. След изучаване на патология, медицина, оперативна хирургия, анатомия на патологията, бактериология, курсовете ще станата много интересни през последната година. Много духовни аспиранти изоставят практикуването на умствена концентрация след известно време, тъй като намират за трудно практикуването й. Те също правят сериозна грешка, подобно на студентите по медицина. В началото на практиката, когато се борите да преминете над телесното съзнание, за вас тя ще бъде неприятна и досадна. Тя ще бъде едно физическо неспокойствие. Емоциите и Sankalpa ще бъдат изобилни. На третата година от практикуването, умът ще се успокои, пречисти и заздравее. Вие ще извлечете огромна радост. Цялата сума от светски удоволствие е нищо сравнено с Ananda извлечена от медитацията. Не изоставяйте практиката за каквато и да е цена. Работете упорито над нея. Постоянствайте. Имайте търпение (Dhriti), Utsaha (ведрина) and Sahasa (издържливост, усърдие). Накрая ще успеете. Никога не се отчайвайте. Чрез сериозно самонаблюдение открайте различните пречки, които действат като препятствия при вашата концентрация и ги преманете едно по едно с търпение и усилия. Не позволявайте да изникнат нови Sankalpa и нови Vasana. Стъпчете ги в калта чрез Viveka, Vichara и Dhyana.

Знайте, че прогресирате в Yoga, и че Sattva се увеличава, когато сте винаги радостни, когато умът е изгладен и концентриран.

 
Няма коментари

Публикувано в Лекции

 

Вашият коментар