RSS
 

Умът, неговите тайни и контрол

30 окт.

Гневът – как се появява

Гняв се появява у онзи, който мисли за врага си. Дори и да сте забравили чувството на раздразнение, то се спотайва в ума в спяща форма. Неговият ефект трае за известно време. Ако възобновявате някой вид мисъл на ревност, завист или омраза към същия човек, ефектът му трае за по-дълго. Повтаряне на гневното чувство усилва омразата. Простото лошо чувство се развива в интензивна злоба чрез потворението на гнева.

От дните когато сте имали много нереприятности, ядосване, тревоги от сутрин до вечер, незначителните неща причиняват много раздразнение в ума. Балансът на ума е нарушен от незначителни дреболии. Една остра дума ви обръща равновесието, независимо дали сте били спокойни през деня, дори когато силна обида и сурова критика не произвеждат какъвто и да е ефект.

Гневът обитава Linga Sarira или астралното тяло. Но той се процежда във физическото тяло, така както водата се процежда през порите на повърхността на глинен съд.

Вредните влияния на гнева

Така както топлината стапя оловото, така както топлината и боракса стапят златото, така Kama и Krodha, нагряващите фактори в ума стапят и него. Когато сте гневни, умът става неуравновесен. По същия начин когато умът е неуравновесен, тялото също става неуравновесено. Възбудена е цялата нервна система. Вие се изстощавате.

Гневът неврежда мозъка, нервната система и кръвта. Когато се появи вълна на гняв в ума, Prana започва да вибрира с висока честота. Вие ставате възбудени и раздразнени. Кръвта се сгорещява. В кръвта се формират много отровни елементи. Когато кръвта е кипяща, семето също е засегнато.

Когато дете суче от гръдта на майка си когато тя е в пристъп на бясна ярост или отмъщение, то умира веднага поради отровите от вирулентните химически продукти, които са изхвълени в кръвта на майката, когато тя е в огромна възбуда. Регистрирани са много такива случаи. Такъв е унищожителния ефект на гнева. Дори три минути на силна избухливост могат да произведат такива вредни ефекти на нервната система, че да вземе седмици или месеци да се оправи от увреждането.

Гневът замъглява разбирането. Когато умът е силно раздразнен, не можете да разберете ясно пасажи на книга. Вие не можете да мислите правилно и ясно. Не можете да напишете писмо със спокоен ум. Когато лампата трепти от вятъра, не можете да виждате ясно обектите. Така също, когато Buddhi (интелекта) премигва или е възбуден от ума, в Buddhi настава хаос и не сте способни да виждате и разбирате ясно нещата. Buddhi е всичката светлина.

Човек който е роб на гнева, дори да се е измил добре, парфюмирал, подредил косата и сложил бели дрехи; все пак е грозен, когато е обзет от гняв. Има симптоми на лицето, които показват присъствието на гняв в ума. Ако се разгневите, вие губите битката в живота. Ако имате лесно раздразним ум, не ще бъдете способни да извършвате ежедневните си задължениея и бизнес по ефективен начин.

Как да контролираме гнева

Има три начина за унищожаването на Vritti на гнева и похотта: (1) Можете да ги отклоните със силата на волята. Това е без съмнение, трудно и мъчително. Това изтощава много вашата енергия. (2) Методът на Pratipaksha-Bhavana: поддържайте противоположни мисли – мисли за чистота и любов. Това е лесно. (3) Живейте в Истината или Brahman. Няма каквито и да е Vritti в Brahman. Brahman е Nirvikara, Nirvikalpa и Nitya Suddha (вечно чист). Този метод е перфектен и мощен. Vritti умират напълно.

Покорете страстта. След това ще ви бъде лесно да подчините гнева, който е само едн от следващите я.

Контролирайте гнева чрез любов. Гневът е една мощна енергия, която е неконтролира от практическия Vyavaharic Buddhi, но контролиран лесно от чистия разум (Sattvic Buddhi) или Viveka-Vichara.

Когато се разгневите на прислужника ви, когато пропусне да ви снабди с обичайното за деня мляко, повдигнете въпрос в себе си: „Защо трябва да бъда роб на млякото?” Тогава вълната на гняв веднага и естествено ще утихне. В други случаи също няма да се прояви, ако сте внимателни и разсъдителни.

Контролирайте гнева чрез Kshama (прошка) , Daya, търпение, толерантност, универсална любов (Visva-Prema), мекота, Viveka (различаване), Vichara (запитване), Atma-Bhava, Udasinata (безразличие), Nirabhimanata (свобода от его-центрирано внимание) и други такива качества. Простете и съжалете човека, който ви наранява. Считайте порицанието като благословия, украшение и нектар. Търпете упреци. Развийте универсална любов чрез служба, благотворителност, Brahma-Bhava. Спомнете си някое спокойно и чисто състояние, което някога е било доведено в ума, което да подтисне омразата и донесе присъствие на духа. Когато гневът е сподавен, неучтивостта, гордостта и завистта изчезват от само себе си. Молитва и обожание ще изкоренят гнева.

Практикувайте Pratipaksha-Bhavana (поддържане на противоположни идеи). Когато сте гневни, изпълнете ума с идея за любовта. Ако сте депресирани, изпънете ума с идеята за радост и въодушевление.

Ако станете много гневни, напуснете незабавно мястото за половин час. Направете дълга разходка. Повтаряйте свещената мантра „OM SANTIH,“ 108 пъти. Гневът ви ще утихне. Ще ви кажа друг лесен метод. Когата станете гневни, бройте от едно до тридесет. Гневът ще стихне.

Когато се опита да се прояви гняв, спазвайте тишина. Бъдете спокойни. Не произнасяйте и една рязка дума или мръсна приказка. Опитайте се да я подрежете преди да изплува от подсъзнателния ум. Трябва да бъдете много бдителни. Той ще дойде внезапно. Преди да се прояви гневът, в ума има раздразнение (Udvega). Трябва да се опитате да изкорените вякакво раздразнение в ума, преди то да приеме груба форма и се оформи и опъне лицевите мускули, стискането на зъбите, зачервените очи и т.н. Вие ще трябва добре да наказвате ума. Ще трябва да наложите себеограничение и накажете себе си, като постите за един ден, когато се прояви Udvega (раздразнение) в ума.

Ако се стремите и правите искрени усилия да укротите гнева си, омразата изчезва. Дори и тогава се спотайва едно леко движение на нетърпение, дори когато гневните чувства са си отишли. Вие трябва да отбягвате дари и това леко раздразнение. За човек водещ божествен живот, това е много сериозен недостатък.

Раздразнимостта е слабост на ума. Ако сте лесно раздразними, това обикновено показва, че може да бъдете несправедливи към много хора. Премахнете това чрез практика на търпение, Titiksha (издържливост), толерантност, Karuna (милост), любов, Brahma-Bhava, Narayana-Bhava, и т.н.

Спокойствието на ума е пряк начин за осъществяването на Brahman (или Висшата Същност).

Наистина един определен човек по характер е спокоен. Неговото спокойствие се забелязва от всички, тъй като изпълнява задълженията си, големи или малко, и прави това извънредно добре. Друг човек със спокоен характер и реч се вижда от всички. По природа той е приятелски, с приятна реч, привлекателен, с приятно лице, готов да поздрави. Трябва да бъдете спокойни и бъдете във всички три състояния. След това развиването на любов не е трудно.

Трябва да имате сръчността да поддържате ума винаги в баланс и настройка. Затворете очите си. Потопете се надълбоко в Божествения Извор. Чувствайте Неговото присъствие. Спомняйте си Го винаги. Повтаряйте името Му. Повтаряйте името Му дори докато работите. Вие ще придобиете огромна духовна сила. Медитирайте рано сутрин преди да се смесите с хора. Вие трябва да преминете над хиляда и едно неща, които в ежедневието лесно ви дразнят. Само тогава можете в хармония и съгласуваност да извършите чудесно работата си.

Омразата и модификациите й

Омразата и злобата са две страховити страсти. Те са толкова дълбоко насадени във вас, че е много трудно да се изкоренят. Гордостта не е толкова страшна, както омразата и злобата. Когато човек е на висока позиция и печели много пари, и е почитан и уважаван от всички, той започва да става много горд. Когато загуби тази позиция и не може да печели пари, гордостта му изчезва. Но омразата и злобата са две страсти, които закостеняли и изкореняването им се нуждае от постянни и усърдни усилия.

Предубеждение, нетолерантност, Ghrina (злонамереност), наглост, безочие, презрение, неуважение – всички тези Vritti са модификации на емоцията омраза. Подозрението става предубеждение чрез повтарянето му. Предубеждението се развива в злонамереност (Ghrina) и нетолерантност. Злонамереността е леката форма на омразата. Когато се повтаря, се развива в омраза. Омразата, чрез постоянно повторение става злоба или извънредна враждебност.

Предрасъдъкът

Предрасъдъкът или неприемливо нехаресване, предубеждение и нетолерантност са три нежелани Vritti в ума. Предубеждението прави мозъка закоравял. Умът не може да мисли правилно. Предрасъдъкът е вид умствено възпаление. Ако имате предубеждение към мохамеданите, вие не можете да разберете ученията на Мохамед и Корана. Мозъкът и ума няма да вибрират хармонично и да достигнат духовните идеи на Корана, защото предрасъдъкът прави ума втвърден.

Предрасъдъкът е подобно на открито възпаление във физическото тяло, чрез което изтича волевата сила на човек. Бъдете либерални или католични (толерантни) във възгледите си. Трябва да отдадете място за всяка школа на философията и всяка религия. Една определена религия служи на определена нация според стпента на еволюцията, темперамента и капацитета на хората. Arya Samaja, Brahmo Samaja, течението на новата мисъл, окултизма и култове от всякакъв вид и названия служат за тяхната полезно предназначение. Предубеждението е само едно безпричинно нехаресване. Трябва да го премахнете чрез усилия и правилно мислене.

Нетолерантност

Нетолерантността е тесногръдо мислене поради някои ограничени възгледи, убеждения и начин на виждане. Трябва да бъдете извънредно непривързани и трезви във възгледите си.Умът ви в голяма степен ще бъде неуравновесен от нетолерантността. Дори и въгледите ви да са диаметрално противоположни на възгледите на другите, вие трябва да имате перфектна толерантност. Човекът на толерантността има широко сърце. Толерантността носи траен мир.

Арогантност

Арогантността е надменната природа. Тя е високомерие проявено в презрително отношение към другите. Тя е безочливо неуважение. Тя е брутално дебелоочие. Тя е вулгарна грубост или неучтива природа. Нахалството е оскърбително, надменно нарушаване на правилата на социалните отношения. Арогантния човек има пълно пренебрежение към чувствата на другите. Извършва лични атака в думи или действия, показвайки презрение или триумф.

 
Няма коментари

Публикувано в Лекции

 

Вашият коментар