RSS
 

Архангеловден – 8 ноември

07 ное.

Това е празникът на Св. Рангел. В народните представи, той е млад и хубав момък, който олицетворява смъртта, вади душите на умрелите, затова го наричат душевадник.
Неговият ден се почита не само от старите хора, които биха желали лека и бърза смърт, но и от всички останали.
В повечето къщи правят курбан с овен, угояван от лятото. Свещеник прекадява гозбите и обредните хлябове, след което стопанката раздава на съседите и близките хора. Някъде правят Задушница – помен за умрелите роднини, раздават жито и питки.
Тържествено посрещат празника Ангел, Рангел, Михаил, Гавраил и възможните им женски съответствия.
Периодът бележи края на земния човешки живот и едновременно начало на живота на техните души в отвъдния свят.
От този ъгъл, Св. Архангел Михаил също е среда за аналогичната промяна в състоянието на „КИ” в човека, в неговия последен „сезон” – старостта, есента на човешкия живот.

Със заколването на обредното животно, символично се показва необратимата моментна промяна в състоянието на положителния мъжки „ЯН” в макрокосмоса, с която човекът трябва да бъде в хармония. Някога във всяка къща се е правил курбан от шиле или овен, който не е имал да заколи, трябвало е да има поне овньова глава с четирите крака и малко месо. Жените правят обредни хлябове, с което дават израз на високата женска активност, отрицателната сила, която в този момент започва осезаемото увеличение на своята активност. Това са основанията на този наш народен празник, които го правят един от най-тачените есенни празници.

 

Вашият коментар