RSS
 

Основните неща

03 ян.

Основните неща са един и същи

Основите или фундаментите на всички религии са един и същи. Само несъществените неща се различават. “Благородния Осморен Път” съответства на “Проповедта на Планината ” от Бог Исус и практиката на sadacara (правилно поведение) на индусите.

Всяка религия категорично заявява: “Човек може да достигне вечно блаженство, безсмъртие (Божествена Реализация). За да стане това трябва да говори истина, да съблюдава чистота или себевъздържане, любов към другите, и практикува концентрация и медитация”.

Нетолерантният човек не може да достигне Божествена реализация. Тъй като интелектът му е забулен поради невежество, той не може да схване истината. Всички пророци са пратеници на Бог. Техните думи са непогрешими и свещени.

Няма ли ги тези пророци и техните писания, не би имало никаква надежда за освобождение и подобряване на човек. Всеки пророк е помагал на човечеството чрез пръскането на знание и основаване на религия, която да бъде най-подходяща за хората сред които да се развива. Слава на тези пророци и техните писания. Нека техните благословии се спуснат върху всички вас.

Любими приятели! Съзирайте единството или цялостта на всички религии. Онзи който знае истината, който е схванал естеството на всички религии, никога не ще пристъпи към горещи дебати.

Осъществете идентичността си и съкровената връзка с всички същества – с мравки и кучета, със слонове и тигри, с мюсюлмани и евреи, с индуси и християни. Има само степен на различие в прявата или изразяването. Всички форми принадлежат на Бог или Saguna Brahman.

Нека всички вие живеете щастливи, с едно сърце! Нека всички вие разберете основното единство на всички религии! Нека благословиите на всички основатели на всички религии се спуснат върху вас! Нека достигнете Божествена реализация в този живот!

ОМ МИР! ОМ МИР! ОМ МИР!

 
Няма коментари

Публикувано в Лекции

 

Вашият коментар