RSS
 

Умът, неговите тайни и контрол – продължение

16 ное.

Важността на Sattva Guna
Истинският мир не идва отвън. Той е изготвен от същия ум, когато умът е контролиран и мислите спрени. Трябва да направите голямо усилие, за да спрете страстите и желанията. Само тогава склонността ви за активности ще утихне и ще почивате и мислите ви ще стихнат. Затова развийте Sattva Guna чрез Japa, Vichara, Satsanga, медитация, лека сатвична храна, Tapas и Svadhyaya.

Обикновено мислещият светски човек трудно може да чуе вътрешния глас на Atman. Той не може да има също чисти мисли или Vichara (запитването за аза). Всяка сатвична (чиста) мисъл се излъчва от сатвичния Buddhi (чистия интелект). В случая на материалиста, всички мисли идват само от ума. Онзи който извършва Nishkama Karma Yoga (безкористна служене) и пречисти ума, започва да поддържа мисли за Бог и медитация. Обикновено в ума изплуват различни видове странни, фантастични мисли. Той заблуждава всички. Може също да претендира, че извършва Vichara. Но когато дойде до истинската практика, не прави нищо. Ако във вас има сериозно решение да се концентрирате, и ако направите това стабилно за месеци, ако жадувате силно и интензивно за Darshana на Бог и себереализация, само тогава може да мислите, че всички тези мисли произлизат единствено от вашия сатвичен Buddhi.

Всички видове Sadhana целят развиването на Sattva Guna и достигането на чиста, неустоима Воля. Това ще доведе до Avidya Nivritti (премахването на невежеството) и ParamanandaPrapti (SatChitAnanda състоянието). Увеличете Sattva Guna и чистата, силна, непоколебима Воля, павирайте дългия път за достигане на божествена реализация.

И в света също има личности с някои сатвични качества като търпение, великодушие, прошка и т.н. Но един духовен аспирант се опитва да развие ума като цяло, да достигне всички сатвични качества.

Психични състояния
Седнете в тишина в уединена стая и наблюдавайте различните умствени явления, умствени състояния, настроения, импулси, емоции, чувства, хрумвания, фантазии които заемат ума. Ще бъде поглъщащо да изучавате фините състояния на вътрешния психичен свят.

Инстинкти
Има два мощни инстинкта в човешките същества и също у животните. Те са инстинкта за себесъхранението и инстинкта за възпроизвеждането. Гладът е проява на себесъхраняващия инстинкт. Похотта е проява на възпроизвеждащия инстинкт. Инстинктът е един еволюционен подтик за действие.

Jiva или индивидуалната душа с егоизма си желае сила, име и слава. Това е себевъзвеличаването. Експлоатацията е алчността. Тя е акт за използването й за себични цели. Доминирането е командната надменност. Jiva желае да упражнява власт над другите. Това е JivaBhavana. Коренната причина за индустриите, бизнеса, търговията и т.н. са алчността и себесъхранението. Ако искате да имате BrahmaBhavana, вие трябва да изоставите експлоатирането и доминирането.

Има трети инстинкт, именно стадния инстинкт (инстинктът за компания). Жената се наслаждава на копания на мъж. Мъжът се наслаждава на компания на жена. Коренната причина за това е репродуктивния инстинкт. Друга причина е, че слабият човек получава сила в компанията на силен човек. Но човек, искащ да реализира Бог трябва безмилостно да отбягва – особено компанията на жена и светски мислещи личности. Той трябва да живее сам. Само тогава ще стане мощен и силен. Вие ще трябва да преодолеете всички трудности една по една, ако искате да достигнете безсмъртие (Amritatva). Наградата е велика: Brahmavit Paramapnoti (Знаещият Brahman достигна Най-висшето); Amritamasnute (пие нектара на безсмъртието).

Импулси
Импулсът е една внезапна движеща сила. Има три вида импулси, именно импулси на мисълта, импулси на речта и импулси на действието. Mouna (тишината) контролира импулса на речта. Медитацията възпира импулса на погрешното мислене и погрешното действие.

Има два вида важни импулси. Те са сексуалният импулс и импулсът на речта. Има една интимна връзка между импулса и въображението. Въображението предизвиква импулса. Импулсите трябва да бъдат контролирани чрез разсъждаване , воля и медитация върху Бог.

Емоции
Емоцията е една комбинация на мисъл и желание. Всяка идея е заредена с емоция. Емоциите са желания, които са проникнати от мисловен елемен. С други думи, емоцията е желание смесен с мисъл. Вибрациите на емоциите ще възбудят съответстващия им елемент в напълно умствената материя и всички човешки мисли ще бъдат неуравновесени и изопачени.

Има емоция-желание. Има емоция-чувство също. Ако елемента на желанието преобладава, то е емоция-желание. Ако елемента на удоволствието е доминиращо, то е емоция-чувство.

Raga и Dvesha (любов и омраза) са две важни емоции на ума и различните емоции могат да бъдат класифицирани под тези две водещи. Учудването е съставна емоция. То е комбинация между възхищение и страх. Уважението е смесена емоция. То е комбинирано страхопочитание и уважение. Amarsha е смесена емоция. Тя е комбиниран гняв и ревност заедно. Веднага след като човек е смъкнат на по-долна позиция, гневът на по-нисшия, който е ревнувал изчезва.

Удоволствието е определен вид емоция в ума. Умът се разширява по време на емоция. В ума преобладава спокойствие. Каквото става в ума, когато се появява чувство на удоволствие не е съвсем разбрано от западните психолози. Те са неразбрани също от обикновените личности. Само йоги или Jnani познават този психически феномен. По време на болка умът се свива. В ума се поражда значителна топлина.

Много от физическите желания и емоции у човек са присъщи и на по-нисшите животни. Гневът и сексуалният импулс у човек са брутални инстинкти. При неразвития човек желанията и емоциите, принадлежащи на нисшата природа (Aparaprakriti) доминират и надвиват по-висшата природа (Paraprakriti).

Синоним на слабост е да има емоции в ума. Те  трябва да бъдат контролирани от интелекта и волята.

Как да контролираме емоциите и импулсите
Когато емоциите и импулсите ви тормозят много, бъдете безразлични (Udasina). Кажете си: „Кой съм аз? Аз не съм ума. Аз съм Atman (всепроникващия Дух), Suddha SatChitAnanda. Как може да ме засягат емоциите? Аз съм Nirlipta (непривързан). Аз съм Sakshi (очевидец) на тези емоции. Нищо не може да ме обезпокои.” Когато повтаряте тези внушения на Vichara, емоциите ще умрат от само себе си. Този Jnana метод на контролирането на емоциите е по-лесен от йогическия метод на направляване на емоциите и борбата с ума. (Yogaschittavrittinirodhah).

Чувства
Религиозното чувство, моралното чувство, естетическото чувство (или чувството на издигане и красота) са три важни чувства в ума. Чувствата и сантименталността са илюзорни. Те не са Atman. Те са илюзии създадени от ума.

Настроения
Настроението е умствено състояние. На санскрит терминът е Bhava. Този термин също не изразява истинското значение на думата  ‘настроение’. Казваме: „ Г-н Найду или г-н Аткинсон е джентълмен на настроенията”. Това означава, че е станал бързо роб на настроенията. Казваме също: „Този господин е в ‘добро настроение’ или ‘има щастливо настроение’”. „Сега мога да приближа до него за кратък разговори или интервю” или „Той е в много ‘гневно настроение’. Сега не трябва да го виждам”.

Англичаните по време на разговорите им използват термина ‘настроение’ в широк смисъл. Те казват: „Той е в приказливо настроение”. „Той е в мълчаливо настроение”; „Настроението му е омраза”; „Той е настроен за любов”; „Има егоистично настроение”; „Настроен е ревниво”; „Има настроение на раздалеченост”; „Има настроение на единство”. В светлината на Веданта, всички те са само Vrittis (мисли или емоции). Д-р Багаван Дас, известен автор на „Науката на емоциите” ги класифицира като емоции само.

Двата вида настроения и техните ефекти
Във Веданта има единствено два вида настроения, именно Harsha (радост, ликуване или оживеност) и Soka (мъка или депресия). Тези два вида настроения преобладават в ума. Сега сте радостни. Пет минути по-късно има депресия. Тези потоци се сменят. Те принадлежат на ShadUrmis  – шестте вълни, именно раждане и смърт (на физическото тяло), глад и жажда (на Pranamaya Kosha), печал и заблуда (Soka и Moha) за Manomaya Kosha.). Те са двете вълни които засягат ума-океан.

Хора с мрачни настроения привличат към тях тъмни неща и мисли от другите и  от записите в акаша на физическото пространство. Хора на надеждата, увереността и бодрия дух привличат мисли с подобна природа от другите. Те винаги успяват в начинанията си.

Хората с отрицателни настроения на депресия, гняв, омраза – положително извършват вреда на другите. Те инфектират другите и издигат тези деструктивни Vrittis у тях. Те са престъпници. Те вършат огромна вреда на мисловния свят. Хората с щастливи и бодри настроения са благословия за обществото. Те носят щастие на другите.

Така както младата, хубава жена покрива лицето си и не иска да излиза и смесва с други от обществото когато има неприятна гнояща рана на бузата или лицето си, така също и вие не трябва да излизате сред хора и се смесвате с приятелите си и другите когато имате настроение на депресия, настроение на омраза или ревност. Вие ще инфектирате така другите с тези настроения. Вие ставате заплаха за обществото.

Как да се контролират отрицателните настроения Sadhaka трябва да се опитат да изкоренят депресията чрез молитва, медитация, противоположни мисли на радост, пеенето на Ом, Vichara и пеенето на божествени химни.

Когато имате разговорливо настроение, веднага правете ‘Mouna’ (тишина). Това е антидотът на разговорливото настроение. Когато имате настроение на омраза, развийте разлиното качество на любовта. Това настроение бързо ще отмине. Когато сте в настроение на себичност, започнете безкористна работа. Когато сте в настроение на изолация, опитайте се да се смесите с другите чрез служене, любов, услуга и Kshama. Когато сте в настроение на мързел, веднага започнете някаква активна работа, да носите вода, да обработвате градината, да бягате, активна походка или катерене, и т.н.

Един Jivanmukta е абсолютно свободен от всякакви настроения. Той контролира напълно всички настроения. В Atman няма настроения. Той е чисто съзнание. Идентифицирайте се с Atman. Можете доста лесно да разрушите всички настроения.

Медитивното настроение
Но има едно добро настроение, за тези които практикуват медитация То се нарича „медитивно настроение”. Тези които практикуват концентрация и медитация чувстват този вид настроение. Когато това настроение се прояви, вие трябва незабавно да изоставите четене, писане, говорене и т.н. Вие трябва веднага да седнете в някоя обичайна Asana (поза) и да почнете да медитирате. Медитацията ще дойде от само себе си без усилие.  Това настроение е благоприятно за съзерцание. Наблюдавайте за този вид настроение. Ако светлината ви смущава, затворете прозорците или сложете перде на прозореца. Тъмна стая е добра за начинаещите медитация.

Прищявки и приумици
Прищявката отговаря на термина ‘Taranga’ на санскрит. Taranga означава вълна. Когато внезапна промяна се появи в ума, това е прищявка. Прищявките са Tarangas появяващи се в ума. Те се издигат и бързо се прекършват. Те ви носят тук и там. Те ви разстройват.

Всеки си има своите прищявки. Много често казвате: „Той е човек на прищявките” когато някой се влияе от прищявки.  Прищявката също се нарича каприз. Чудатостта е преувеличена форма на прищявка. Прищявката тласка човек тук и там, той се предава на нея. Действия на прищявки носят нещастие. Прищявката е тази, чрез която умът се изкушава и заблуждава човек. Умът лъже чрез прищявки. Прищявките трябва да се възпират от разума.

Не действайте под влияние на прищявки. Действието трябва да бъде извършвано единствено с Viveka и мъдрост. Разрушете прищявките скоро след като се появят чрез Vichara. Винаги изследвайте дали възнамеряваното действие ще ви донесе удоволствие и духовна печалба или не. Бъдете бдителни.

Думата ‘прищявка’винаги идва от израза ‘хрумване’. Ние казваме, „хрумвания и прищявки”. Хрумването е фаза на интелектуалното качество на по-лека и по-малко впечатляваща от фантазията на активната фаза на това качество. Хрумването е едно нова и носеща удоволствие мисъл или концепция, дължаща се на това качество. Хрумването е форма на фантазията. Тя помага на поета, но не и на последователя. Тя е спънка в медитацията. Тя строи въздушни дворци. Спрете я чрез Vichara и Viveka.

Така както вълни и гребени се появяват на повърхността на океана, прищявки, различни капризи, фантазии и грешни решения се появяват в ума-океан. Прищявките представляват гребените. Не трябва да се страхувате от тях. Те идват и отминават бързо. Трябва да бъдете внимателни от силните вълни, погрешните решения. Силните мисли трябва да бъдат изкоренени от силна Vichara и подходящо разсъждаване.

Фантазия
Prakriti никога не създава вакуум в ума. Ако една възбуда или тревога е отминала, друга възбуда се проявява незабавно. Умът никога не остава незает. Той има безкрайна заетост.

Внимателно отбележете пътищата на ума. Той опитва, преувеличава, възхвалява, омайва, безмислено алармира чрез празни фантазии, празни страхове, празни тревоги празни предчувствия. Той се опитва по всички начини да ви отклони от концентрацията върху вашата Lakshya.

Взема много години за да се разбере изцяло фината работа на ума. Умът върши пакостите си със силата на фантазията. Въображаеми страхове от всякакъв вид, преувеличаване, измислици, умствено драматизиране, строене на въздушни кули – всички се дължат на силата на въображението. Дори един перфектно здрав човек има някоя и друга въображаема болест дължаща се на фантазирането на ума. Изразходва се много енергия поради въображаеми страхове.

Когато умът на войника е изцяло зает в битката, той не чувства дори сериозните наранявания като огнестрелна рана в крака. Той не съзнава голямата загуба на кръв също. Той е изпълнен с ентусиазъм. Не е съзнателен за своето тяло – така да се каже – засега. Когато възбудата премине, когато види кървавото петно на драгата си или когато приятелите му посочат раната в крака, той става съзнателен за това. Тогава става малко разтревожен. Силата на въображението сега върши опустошенията. Сега той колабира. Силата на въображението винаги преувеличава.

Някой има малка слабост. Когато той стане ваш враг, вие веднага преувеличавате и усилвате слабостта му и Dosha. Дори наслагвате върху това или си измисляте много повече слабости и Doshas. Това се дължи на злото въображение от ваша страна.

Когато отношенията между двама приятели са обтегнати от лоши чувства, умовете им започват да преувеличават и да си измислят неща. Намирането на недостатъци се увеличава. Много е трудно  да се получи истинско изразяване между тези разбити приятели с разрушено приятелство. Изказванията им са винаги оцветени от вътрешните им чувства. Силата на въображението сега върши опустошение. Майя извършва опустошението чрез ума и силата на въображението.

Умът изкушава и мами. Мислете за някой като ваш добър приятел и това създава тази реалност. Мислете за него като ваш враг и тогава също умът усъвършенства мисълта в такава реалност. Онзи който знае работата на ума и на практика го контролира е наистина щастлив.

Ще ви обясня природата на „умственото драматизиране”. Отбележете пътищата на ума. По време на разговор с ваш приятел, умът понякога напразно си представя, че наранявате приятеля си. Той изразходва много енергия в безполезни чувства. Вие си мислите: „Как ще го видя утре сутрин? Може да ми се разсърди.” На следващата сутрин когато го срещнете, нищо не се случва. Приятелят ви започва приятен разговор и се усмихва. Вие сте учудени. За ваше най-голямо удивление, темата на разговор взема съвсем друга посока. Когато остра епидемия на холера започне, семейният си мисли: „Какво ще правя, като жена ми развие холера и умре сега? Аз имам шест деца”. Това е неговото напразно въображение. Нищо не става. Понякога, когато влакът се движи бавно по моста Памбан над морето близо до Ремешварам, умът си представя, „Ако сега пропадне моста, какво ли ще стане от мен! Ще бъда размазан на парчета.”  Едно докосване на страха пропълзява сега. Има хиляда и един начина на умствени драматизации подобни на тези. Силата на въображението играе жизнена част в умственото драматизиране.

Когато умът ви е дълбоко концентриран, периодът от два часа минава както пет минути. Ако умът е разсеян и скита половин час прилича на два часа. Това всеки го е изпитал. Също при сънищата много случки, които представляват период от петдесет години се случват за десет минути. Чрез играта на ума, една Kalpa се счита като момент и обратното. Времето не е нищо друго, а форма на ума. То е Kala Sakti. То е също така илюзорно, както и обектите.

Чрез фокусите на ума 200 метра изглеждат голямо разстояние, а пет километра за други изглеждат много късно. Би трябвало да отбележите това в ежедневието си.

Маричи Чайтания, M.A., Ph.D., един Brahmachari от Румъния и аз седяхме за обяд в Kailasa Kutia, Svarga Ashram, на брега на Ганга. Беше сервирана супа от картофи. Маричи, който нямаше и идея за индийските обичаи я взе за супа от месо. Цвета и вида на картофената супа бе съвсем същия както на супа от месо. Това е случай на „умствено проектиране”.  Маричи проектира идеята за месо от своята собствена Samskara в ума в картофената супа. Умствените проекции винаги са погрешни.

Kalpana в ума означава умствено творение или въображение. Това е истинската Yogamaya. Ще трябва да разрушите различните видове Kalpanas. Това е целта на всички духовни Sadhanas. Само тогава ще бъдете установени в състояние Nirvikalpa на блаженство. Нужна е чиста Nivritti за да се достигне това, след като имате ChittaSuddhi чрез NishkamaKarma Yoga.

Темперамент и как може да бъде модифициран
Съществуват секреции от ендокринните жлези, които са с вътрешна секреция, именно тироидната, тимусната, паратироидната, пинеалната, надбъбречната и т.н. Тези секреции се абсорбират директно в кръвта. Те играят важна роля в изграждането на темперамента на всеки индивид. Темпераментът на човек може да бъде в голяма степен видоизменен от обкръжение, образование и опита. Но трудно изцяло. Тази е причината, поради която Гита казва: „Sadrisam Cheshtate Svasyah PrakriterJnanavanapi– дори човекът на знанието се държи в съответствие с природата” (Gita, III-33).

 
Няма коментари

Публикувано в Лекции

 

Вашият коментар