RSS
 

Симеоновден, денят на първата сеитба – 1 септември

01 сеп.

Наричали са го Нова Година, един от най-големите народни празници.
Жената преди изгрев слънце правила погача с дупка в средата.
Мъжа – курбан петел или кокошка. И двамата празнично облечени. Семето се прекарвало през отвора на погачата. Чужди хора в селото на този ден не се допускали. Портите през целия ден са били широко отворени, и не се работило нищо. На нивата сеяча разчупвал погачата на 4 части. Първата за земята и слънцето и я закопавал в първата бразда. Втората за птиците и веднага го натрошавал. Третото за воловете и четвъртото било изяждано от човека, който носел още от курбана, вино и пепел. Пепелта хвърлял на нивата. Вечерта го чакала богата трапеза с всичко което е раждала земята.

Отговор на въпросите-защо този празник е на 1.9. и защо се е наричал нова година.
Този ден бележи началото на дела на ЗЕМЯТА от гледна точка на Трите Велики Сили – Човек, Небе, Земя.
Обредния хляб символизира НАЧАЛОТО, отвора е символ на Невидимото, изпеченото тесто е адеквата на Световната енергия Ки. Семето минало през отвора на погачата дава гаранция за добра реколта, понеже се слива с непораждащата се пустота.
Пепелта е онова което се поражда от Земя, дърво и Огън.

Защо на празника не се работи, но човека сее на нивата?
Защото чрез действията си на нивата човека (сеяча) следвайки Земята, повтаря творчеството на ДАО, чрез пълно сливане със Земята, той се слива с КИ, за това само той днес работи на нивата. Земята е средата (мястото където човек има възможност да повтори творчеството на ДАО, която първа проява е всемогъщата КИ.

Чрез рачупването на четирите парчета от погачата на нивата, човека свързва най-важните елементи за хармонизиране със Света. Чрез всички действия в този празник се доказва връзката на Човек, Земя, Небе и се е спазвал за хармония и добруване с всяко живо същество на земята. Показва силната връзка за здраве, плодородие и мир.

 

Вашият коментар