RSS
 

Герман Градушкар – 12 май

11 май

Празнува се за измолване на дъжд и срещу градушки. Вярва се, че сушата и градушките са предизвикани от престъпването на някой забрани. Спазват се полови забрани и не се работи на празника.
Жените приготвят предния ден от глина фигурка на момче като наблягат на половия орган, наричат го Герман/Германчо или Скалоян/Фигурката се поставя да легне в сандъче или на дъска. Ако е на сандъче на 12 май се заравя в земята, ако е на дъска се пуска на празника в реката. В обреда не се допускат мъже. В края на обреда се включват ергените, които пръскат момите с вода и кал. После всички сядат на обща трапеза близо до „гроба“.

Защо е така на този ден – Движението на ИН и ЯН не спира нито за миг. Следва необратимост в нарастването на ЯН активността и ИН жизнеността. Този възход обаче крие реална опасност от суша и градушки. За да се потуши тази активност се предприемат тези действия и забрани. Участват само жени, защото те са човешките адеквати на отрицателната сила. От друга страна, средата на отрицателната Ин активност е на естественото си място за проявата на ЯН жизнеността, чиито символичен знак е глинената фигурка. Тъкма затова Герман се прави с подчертано големи полови органи. Погребвайки Герман, тъкмо жените  поставят адеквата на ЯН жизнеността на неговото законно място – в средата на ИН. По този начин, чрез обреда се поставя активността на отрицателната сила в цялата и възможна пълнота. Така максималната ЯН жизненост се слива с максималната ИН активност, а тъкмо тяхното единство е гаранция за „раждането“ на дъжда, толкова необходим за този момент. Ако има прекалено много дъждове се предприемат мерки за намаляването му, като на Герман фалоса се намалява и така активността затихва и настъпва суша.

Всичко това показва как Българина при необходимост прибягва до познатите му закони на движението на ИН и ЯН, като се опитва да влияе  върху техния ход в изгодна за него насока.

 

Вашият коментар