RSS
 

Петльовден 20.01.

12 февр.

Той е свързан с обредно колене на петел, най-често на прага на пътната врата, като се гледа кръвта да пръсне наоколо и по вратата. С кръвта правят кръстен знак по лицата на момчетата и „петеларя”, както и по вратата. Заколеният петел хвърлят извън двора и после веднага го прибират. Петльовата глава остават на вратника. Петелът се вари цял и после с кравайчетата се раздава по съседите.
Широко е разпространена легендата, че цар Ирод заповядал да се обезглавят всички мъжки деца, за да умре и Христос. Са тази именно легенда населението свързва основния обреден комплекс – коленето на петел.
Петльовден – моментът на този празник, средата на човешкия „ИН”дял е антипод на аналогичния момент в неговия „ЯН” дял– 20 юли- Илинден и 22юли св. Мария. Той е последен ден на най-високата за този дял ИН активност и ЯН жизненост, както и началото за осезаемотото увеличение на активността на „+” сила и жизнеността на „–” сила. Пряк израз на това съчетание е пренасянето на петела в празничната жарава.
Със заколването на петела символично се показва необратимата промяна в състоянието на „+” сила от този момент, тъй като тъкмо петелът е един от нейните адеквати в света на човека.
Петелът се коли винаги от юноша, защото той като елемент от „ЯН” е в пълен унисон с моментното състояние на „+” сила и макрокосмоса. Петльовата глава остава до вратника – то отразява излизането на „ЯН” навън. Кръвта на петела не е само кръв, а жизнеността на „+” сила в момента. Затова са обредните действия с нея казани по-горе. Изяждайки курбана всички се хармонизират с момента. Кръстният символ + най-добре показва вечната неразделност на „ ИН” и „ЯН”.
Кръстът е символ на тези две енергии. Вертикалната е „ЯН”, което точно отразява природата на „+” мъжка сила. Хоризонталната е „–” женска сила. Както и да ги завъртим те винаги отразяват, че „ИН” е в „ЯН” и обратно. Но настоящият момент на средата на този дял „ИН” е и начало на осезаемото увеличаване на жизнеността на „–” сила и затова коленето на ярка е адекват на нейната жизненост. Чрез курбанът момчетата се хармонизират с момента. По този начин те максимално повишават своята жизненост с което косвено подпомагат повишаването на активността на „–” сила, от които на първо място за човека са различните болести, както и смъртта.

 

Вашият коментар