RSS
 

Благовец – 25-ти март

04 юни

Благовец се смята за голям празник – „половин Великден”, на който дори птичка гнездо не вие. С него са свързани различни вярвания, например, че тогава идват прелетните птици. Затова от този ден нататък всеки гледа да излезе от дома сит и с пари в джоба си, та ако го закука кукувица да бъде през цялата година сит и с пари. На този празник идват и самодивите и започват своите игри. На Благовещение се пробиват ушите на малките момиченца, защото по-малко ще ги болят и по-лесно заздравяват. В този ден се садят овошки и зеленчуци, за да са по-сладки. Иманярите търсят заровени пари, защото се вярва, че в имането свети огън. Пчеларите отварят кошерите и пускат пчелите да събират сладък мед. Вярва се, че на празника и най-силната отрова губи своята сила. Счита се още, че за здраве е добре да си почешеш зъбите поне с кокал от риба, затова се готви и яде риба.
И при този празник като главен елемент в обичаите изпъква огънят с неговото очистително и профилактично действие. Това се потвърждава и от обстоятелството, че огънят се пали и на Сирница и на всички мартенски празници, т.е. в определен период , който съвпада с прехода от зима на пролет и с началото на пролетта.
Благовец – освен „благата вест” той е отражение на един от кардиналните моменти в движението на първичната енергия, който се свързва с елемента Земя и нейните адеквати, между които са жълто, среда, влажно, сладко. Празникът на пролетното равноденствие между „ЯН” и „ИН”.
Равноденствието на двете сили е изходният момент от нарастването на „ЯН”. „ЯН” – светлият и топлият, момента в които е време да дойдат прелетните птици.
Защо точно кукувицата се счита за вестител на пролетта? Скромното „ку-ку” според „наредбата на категориите” дадено ни от древните мъдреци значи „среден”, „среда”. Пълното равновесие между „ЯН” и „ИН” е гаранция, че болката няма да е силна, както и бързо и безпроблемно зарастване на рани. Разположението на енергиите е благотворна и за студената вода – така водата е зареждаща, а рибата се цени на трапезата. В този момент момите са на преден план, затова те пеят песни и играят хора.
Поради пълното равновесие между двете енергии даже и змийската отрова е лекарство.
Самодивите са „деца на Земята” – танцът и песните им е в хармония с природното равновесие.
Пчелите са органически свързани със сладкото, благото, което ги прави особено зависими от този момент.
Влажното е метеорологичният еквивалент на Земята, чийто е положителен „ЯН” дял започва от този ден. Именно влагата в комбинация с все по-усилващата се положителна сила, една от проявите на която е топлината, ще осигурят най-благоприятните условия за прихващане и добър растеж на засаденото. Това обяснява основанията за обичая, точно в този момент да се садят овошки и зеленчуци. Златото е жълто, а точно сега е времето на жълтия цвят. В този момент златото се проявява с естествения си цвят, т.е. свети с жълт огън, ето защо иманярите не го пропускат.
Както се вижда, всички празнични действия на Благовец са насочени към пълна хармония, както с първоелемента земя и неговите адеквати, така и със силите в „ки” в този равновесен момент.

 

Вашият коментар