RSS
 

Коледно послание

24 дек.

Коледа е един голям празник на Християнството. Духът на радост е навсякъде. Мъже и жени оставят настрана за малко тяхната ревност и враждебност. Те идват малко по-близо един до друг, и до Христос.

Христос е дошъл и живял сред хората, за да събуди Христово съзнание в тях. Христос трябва да се роди във всеки един от вас – само тогава ще разберете духовния живот. Само тогава ще се опитате да живеете един съвършен божествен живот. Само тогава ще разберете духа на Христос, който е във всеки един от нас.

Тайнството на кръщението ни дава възможност да дойдем една стъпка по-близо до този съвършен живот. Тайнството на утвърждението ви дава възможност за друга стъпка – да бъдете по-близо до споделянето на този живот, като използвате неговата сила и любов.

Сега вие сте рицаря в Христова служба. Когато участвате в причастие, вие наистина вземате участие в неговия истински живот. Така духът на Христос във вас постепенно се събужда, и се събуждате за един по-висш живот на Христово съзнание.

За нас всеки ден трябва да бъде Коледа. Докарайте така духът на Христос във вашия ежедневен живот. Съзирайте Христос във всичко, във всички същества.

Култивирайте симпатия и милосърдие към всички същества. Разширете сърцето си и прегърнете всички.
Приветствайте Христос навсякъде. Правете всеки ден литургия на Христос за себе си.
Припомнете си, че Христос е в свещеника. Христос е в светеца и грешника.
Христос е в кучето и в работника. Христос е във всичко.
Всеки ден започвайте отначало. Прекарайте го по един полезен начин. Правилното започване на деня ще донесе огромен успех. Целият ден ще бъде добре изживян.
Започвайте деня в 4 сутринта. Молете се, медитирайте, правете japa /джапа/. Молете се на Бог :

“Боже, води ме от нереалното към Реалното,
От тъмнина към Светлина,
От омраза към Любов,
От мръсотия към Чистота,
От несъвършенство към Съвършенство,
От дисхармония към Хармония,
От разногласие към Единство.“

 

Вашият коментар