RSS
 

Гурупурнима

16 юли

Днес е Гурупурнима. Традиционен в Индия, днес празникът се чества на много места по света. На него отдаваме своята благодарност към Духовните учители, тези, които са посветили живота си, за да ни дадат светлината на самопознанието, да ни освободят от страховете и да ни посочат пътя към по-висша реалност.
Духовните учители често оставят своя отпечатък в историята на цялото човечество. Записаните им слова въздействат на много хора, като ги карат да се замислят кои всъщност са те, какво представляват този свят, животът, смъртта, любовта.
Традицията гуру-ученик е включвала в древни времена персоналната връзка между тях. За нея е говорено и писано много. Според писанията Гуру ти е този, който познава твоето минало и твоето бъдеще, и е в състояние да поеме отговорност за твоя духовен просперитет. Затова той може да те направлява по най-добрия за теб път. Истинските Учители прозират в съдбата на хората, които се докосват до тях, и движени от любов, непозната за нас, обикновените хора, ги насочват към светлината и истината. Тези Учители са по-редки и от най-чистите диаманти.
Често нашият объркан ум не може да ги разбере. Често бъркаме истинските от неистинските духовни хора, защото съдим с нашето ограничено съзнание, защото тяхното несебично съществуване и действие са от друга реалност.
Ето как са описани качествата на Духовните учители:

„Този, който не мрази никого, който е приятел на всички, който е милостив към всички, у който няма никакъв егоизъм, чийто ум е балансиран при болка и удоволствие, който е въздържан, който е винаги доволен, който притежава самоконтрол, който има непоколебима воля, който не може да бъде обезпокоен от другите, който е неподвластен на веселието, гнева, страха и тревогите, който не зависи от нищо, който е чист и способен на действие, който не се тревожи дали идва добро или зло и никога не е нещастен, който се е отказал от всички усилия в своя полза, който не се влияе от хвалби и упреци, който се чувства благословен, колкото и малко да получава, бездомен, защото целият свят е негов дом, който е предан на делото си.“

Такъв „невъзможен“ човек беше и Свами Дев Мурти. Той беше винаги на разположение на всеки и по всяко време, никога не мислеше за себе си и не се впечатляваше от това дали хората го разбират или не, дали го почитат или не, дали го харесват или не, дали го следват или не – той се отдаваше изцяло на всеки за неговото истинско добро, а не на егоистичните му желания, с една неописуема любов. Днес му отдаваме почитта си, признателността си и любовта си.
Ето как отговоря Свами Дев Мурти на въпросите за Учителя и Ученика:

Какви са отличителните чери на истинския йога, на истинския Учител?
Свами Дев Мурти: Който пребивава постоянно в Себето, гледа по един и същи начин на всичко и има непоклатим кураж по всяко време и на всяко място. Той е истински Учител и истински йога.

Какви са белезите на истинския ученик?
Свами Дев Мурти: Истинският ученик е този, който има голяма любознателност към истината и голямо търпение да премине през всяка практика, предписана от неговия Учител. Който точно прилага в живота инструкциите, дадени от неговия Учител, и който има несебична любов към всички хора и особено към своя Учител, е истински ученик.

Нека делото на Духовните учители ни направи истински хора, които да живеят в хармония със себе си, околните, и целия свят.

ХАРИ ОМ

 
 

Вашият коментар