RSS
 

Връзката между прабългарите и йога

16 ян.

… чрез доказателството посредством седемлъчевата бронзова розетка.

Версията на българските историци:

Бронзова розета Ще Ви запозная с един документ, който е бронзова розета, намерена в Плиска, датираща от IX век, запазена в Националния археологически музей – гр. София. Спирам се на него, защото той най-ярко представя познанията за Вселената и света на древните българи до идването им на Балканския полуостров.

Розетата се състои от три елемента: централен кръг, трапецовидни издатъци и рунически надписи. Преди да започнем анализа, ще трябва да видим какъв е документът: украса, апликация или амулет. Българският тълковен речник дава следните обяснения за трите понятия:

Украса – всичко, което служи да придава хубав и тържествен вид на нещо.
Апликация – от лат. Application – „прибавка”.

 • прибавяне, притуряне, прибавка
 • начин на украсяване, като се поставят върху плат или хартия парчета от друга материя
 • образ, рисунка или орнамент, създаден по този начин

Амулет – от лат. Amuletum – „висулка” – малък предмет, който суеверните хора носят на шията като защита от нещастия и болест, муска. Склонен съм да използвам третото значение на този документ, а именно „амулет”, тъй като древните българи масово са носили муски за защита от нещастия и болести. Можели са да гадаят, да баят, да гледат на ръце, на карти и пр. и всичко това – за здравето на човека.

Бронзова розетаИ така – за анализа на документа.

Първи елементцентрален кръг. Този елемент символизира безкрайността на Вселената. Тя е без начало и без край. Кръгът означава цялото. В това цяло умът по ментален път твори безкрайните елементи на видимия и невидимия свят. В този кръг кипи вечното движение на елементарните частици, атомите и молекулите, гигантските звезди и планетите, галактиките. Тук всичко трепти и се изменя, движи се, за да има живот. Извън цялото не съществува нищо. Така чрез този елемент нашите древни праотци изясняват проблема за произхода и развитието на Вселената. Това е първият и основен кардинален проблем за всички общества и цивилизации. Той ще бъде доизяснен от следващия втори елемент – трапецовидните издатъци. Те са радиално разположени. Това означава, че те са радиуси на голям мислен кръг, в който са вместени. Те са издатъци от малкия централен кръг, чиито външни рамене се опират до мисления голям външен кръг. Издатъците са седем. И това не е случайно. Те символизират седемте принципа на Истината. Според Хермес Трисмегист тези принципи означават следното:

Първи принцип: Принцип на менталността.
Неговата аксиома е „Цялото е умът, светът е ментален, което означава, че основната реалност на света е умът, а самият свят е ментален, т.е. цялото е във всичко.”

Втори принцип: Принцип на съответствието.
Той гласи: „Каквото е горе, това е и долу, каквото е долу, това е и горе. Светът се разделя на три класа явления:

 • велико физическо ниво
 • велико ментално ниво
 • велико духовно ниво

Трети принцип: Принцип на вибрацията.
Той гласи: „Нищо не е в покой, всичко се движи, всичко вибрира.”

Четвърти принцп: Принцип на противоположностите.
Той гласи: „Всичко е двойнствено, всяко нещо притежава два полюса, всяко нещо има своя противоположност, еднаквото и различното са едно и също, противоположностите са еднакви по своята природа, но са различни по степен, противоположностите се привличат, всички парадокси могат да се помирят.”

Пети принцип: Принцип на ритъма.
Той гласи: „Всичко тече навътре и навън, всяко нещо има свойте приливи и отливи, люлеенето на махалото присъства във всяко нещо, ритъмът на залюляването надясно е ритъм на залюляването наляво, ритъмът се уравновесява.”

Шести принцип: Принцип на причината и следствието.
Той гласи: „Всяка причина има свое следствие, всяко следствие има своя причина, всяко нещо се случва в съответсвие със закона, случайността не е нещо друго, освен името на закона,
който не е познат, съществуват много нива на причиняване, но нищо не се използва от закона.”

Седми прицип: Принцип на рода.
Той гласи: „Родът е във всичко, всяко нещо притежава свой мъжки и женски принцип, родът се проявява на всички нива.”

Тези седем принципа са двигателните сили на Вселената, на Твореца. С тях умът на цялото осъществява съществуването, развитието и движението на Вселената по пътя на еволюцията. Принципите са взаимно свързани, взаимнозависими, те се допълват.

Чрез втория елемент на този документ нашите велики деди дават философското обяснение на Вселената. Струва ми се, че Хермес Трисмегист е един от учениците на великите български Учители, изпратени в Египет, за да предпазят бившата атлантска колония от грешките, допуснати от метрополията Атлантида, довели до нейната гибел. Но това е въпрос, за който ще стане дума по-късно.

Трети елемент на първи документ – руническите надписи. Според автора знаците, които са изобразени върху седемте радиални знака, са рунически надписи. Значението на понятието „руни” според речника за чужди думи е следното: руни – от скандинавски – „чипа” – тайна.

 1. Най – старите писмени знаци на скандинавските германци – с особени букви от прави начупени линии, запазени върху надписи на камък, метал и други предмети.
 2. Литературно: карелски и фински народни песни.

Според мен тези надписи не са нито скандинавски тайни писмени знаци, нито корелски и фински песни. Това е най-старият и най-точен звезден календар, съставен от нашите древни праотци. На седемте радиално разположени издатъка са изобразени съзвездия от северното и южното полукълбо. Ако номерираме с числа от едно до седем тези издатъци, като започнем от издатъка с кръстчето по посока обратна на часовниковата стрелка, ще видим следните съзвездия от нашата галактика „Млечен път”.

№1. На този издатък има изображения на следните съзвездия:
а/ кръст – символ на съзвездието „Южен кръст”, разположено в южното звездно полукълбо.
б/ триъгълник – символ на съзвездието „Южен триъгълник”, разположено в южното звездно полукълбо.
в/ буква – „III” – символ на съзвездието „Кентавър”, разположено в южното звездно полукълбо.

№2. На този израстък са изобразени следните съзвездия:
а/ V-образен знак – това е символът на съзвездието „Рак”. Намира се в северното звездно небе.
б/ триъгълен знак – това е символът на съзвездието „Дева”. Разположено е в северното звездно небе.

№3. На този издатък са изобразени следните съзвездия:
а/ клонообразен знак – символизира съзвездието „Орел”. Намира се в северното звездно полукълбо.
б/ крилообразен знак – символизира съзвездието „Лебед”. Намира се в северното полукълбо.
в/ триъгълен знак – това е триъгълникът, сключен между съзвездията „Орел”, „Лира” и „Лебед”. Това е така нареченият „летен триъгълник”. Той свързва звездите „Алтанар” от съзвездието „Орел”, звездата „Вега” от съзвездието „Лира” и звездата „Денеб” от съзвездието „Лебед”.

№4. На този издатък са изобразени следните съзвездия:
а/ знак, подобен на автомат – символ на съзвездието „Андромеда”. Намира се в северното звездно небе.
б/ точкообразен знак – символ на съзвездието „Овен”. Намира се в северното звездно небе.
в/ ъгловиден знак – символ на съзвездието „Риба”. То е разположено на границата между двете звездни полукълба – северното и южното.
г/ триъгълен знак – триъгълник, съединяващ трите съзвездия „Риба”, „Андромеда” и „Овен”.

№5. На този издатък са изобразен следните съзвездия:
а/ Е – образен знак – този знак е символ на съзвездието „Скорпион”. Намира се в южното звездно небе.
б/ Л – образен знак с вертикал от върха. Този знак е символ на съзвездие „Везни”. Намира се в южното звездно полукълбо.

№6. На този издатък са изобразени следните съзвездия:
а/ разклонено дърво с дъгички по върха. Този знак е символ на съзвездие „Стрелец”. Съзвездието е разположено в южното звездно полукълбо.
б/ Ъ-образен знак. Този знак е символ на съзвездието „Змиеносец”. Той е разположен в южното звездно полукълбо.

№7. На този израстък са изобразени следните съзвездия:
а/ дъгообразен знак. Този знак е символ на съзвездието „Лъв”. То се намира в северното звездно небе.
б/ кръгообразен знак. Той е символ на галактиката като цяло.
в/ равнобедрен триъгълник с върха към централния кръг. Това е зимният триъгълник, сключен между тройната звезда „Сириус” от съзвездието „Голямо куче”, звездата „Бетелгейзе”. От съзвездието „Орион” и звездата „Процион” от съзвездието „Малко куче”.
г/ равнобедрен триъгълник насочен и свързващ се с върха на първият триъгълник. Това е символ на пролетния триъгълник, свързващ звездата „Регулес” от съзвездието „Лъв”, звездата „Арктур” от съзвездието „Воловар” и звездата „Спика” от съзвездието „Дева”. Съзвездията, образуващи вътрешен триъгълник, се намират в северното звездно небе. Съзвездията, образуващи външния триъгълник, също са разположени в северното звездно небе, с изключение на съзвездие „Голямо кече”, което се наблюдава и в южното полукълбо. Интересно съчетание е този триъгълник.

Изводите, които можем да си направим от наблююдението и анализа на тази бронзова розета, са следните:

 1. Това е документ, който посочва невероятните познания на нашите деди за сътворението и развитието на Вселената и нашата галактика.
 2. Това е единствения документ, намерен на нашите земи, който отразява най-подробно звездното небе в северното и южното звездно полукълбо.
 3. Изумително е подреждането на съзвездията по групи в двете звездни полукълба – по взаимното им влияние в галактиката, влиянието им върху нашата планета Земя.
 4. Той показва, че небесните тела са наблюдавани от различни точки на Земята, за да се състави такава карта. А това означава, че са извършени научни експедиции с изследователска цел.
 5. Това е единственият документ, който по най-категоричен начин показва, че Създателят Творец – Бог е създал Вселената чрез седемте принципа на Истината.

Бронзовата Розета доказва,че по своя път от далечните места на своята прародина, намираща се някъде между шумерската, акадскаката, протоиндийската цивилизация, до днешна България те са донесли като своя философия ЙОГА, заменена по-късно от християнската религия. Древните българи може би даже са едни от създателите на Йога, защото както посочих, много от термините на Йога съществуват и в днешния говорим език, макар и във видоизменена форма.

Любопитно е защо думата Йога се среща така често в каменните надписи на българите от Плиска и Преслав? Защо само българите и индийците от южните Хималаи кимат обратно на хората от цял свят с глава за „да“ и „не“?

Когато текста от розетата е показан на Свами Читананда от ашрама в Ришикеш, той го прочита в обратен ред и като се спира на древният език на Йогите, каза съдържанието му: „Освободи се от двойствеността чрез Йога“ и „Надживей страданията чрез Йога“. Още едно доказателство за древната връзка.

 
 

Вашият коментар