RSS
 

Шауча, Дхаути

26 авг.

Шауча /чистота/

Една от техниките на самоконтрола – нияма.

Шауча е проява на знание /джнана/ и част от телесния аскетизъм /тапас/. Шауча е вътрешна и външна чистота. Вътрешната чистота генерира чисти мисли. Практиката на шауча носи непривързване към собственото тяло, а също и към телата на другите. Вие скоро ще изоставите mamata (отъждествяване с тялото). Вземете баня в ранно утро и носете просто, чисто облекло.

Отбелязва се, че очистването е двустранно – външно /бахя/ и вътрешно /абхянтара/.

Първото се постига чрез използването на вода, земя и други такива субстанции, както и чрез консумирането на чиста храна.

Вътрешното очистване е отмиването на умствените недостатъци /мала/.

Ще достигнете скоро медитативно състояние. Шауча помага да се поддържа брахмачаря. Практиката на сексуално въздържание, доброжелателство, любов, снизхождение, търпение, джапа (повтаряне на името на Бог) и медитацията ще пречистят сърцето и изкоренят ревността, жестокостта, омразата, гнева и похотта. Това е вътрешната шауча.

Дхаути

Измиване или очистване – едно от 6-те действия (шат-карма), то включва следните четири техники:

– вътрешно измиване (антар-дхаути);
– почистване на зъбите (данта-дхаути);
– очистване на сърцето (хрид-дхаути);
– очистване на ректума (мула-шодхана).

Има и ширша-дхаути – прочистване на главата.

В книгите е описана следната техника за очистване: човек трябва бавно да погълне навлажнен памучен плат, широк 7-8 см и дълъг 6,90 м, така както го е учил неговия учител, и след това да го изтегли обратно, много бавно /васо-дхаути/ или Хрид-дхаути.

Друга техника: С палеца на дясната ръка натриваме вдлъбнатината на челото, близо до горната костна част на носа. Тази практика да се изпълнява след всяко хранене сутрин и вечер. Предизвиква “божественото виждане“ /капала-рандхра-дхаути/.

Шат-карма – шестте действия, състои се от следните практики:

1. Дхаути – очистване
2. Васти – мехур /еквивалент на клизма/
3. Нети – очистване на носа
4. Наули – лаули /лаулики/ – движение насам-натам /вълна/, въртене на коремните мускули
5. Тратака – втренчване на погледа без мигане
6. Капалабхати – просветляване на черепа

I. Антар-дхаути – вътрешно очистване. Състои се от 4 техники:

1. Поглъщане на въздух и волевото му изтласкване през ануса
2. Очистване на целия храносмилателен тракт с вода. Става по 4 начина:

Шанка-пракшалана – пречистване на червата с вода. Увеличава жизнените сили на всички нива;

Агнисарадхаути – очистване чрез огън. Притискане и отпускане на пъпа (към гръбнака и обратно) сто пъти. Лекува всички болести на стомаха, раздухва огъня в стомаха и дава “божествено тяло“ – една от много тайните техники;

Вата сара дхаути – очистване чрез въздух. На устата се придава форма на гарванов клюн /каки мудра/ и бавно се смуче въздух, докато изпълниш корема. Раздвижваш го там и бавно го изкарваш през ануса. Лекува всички болести и повишава “коремния огън“ /джатхара-агни/;

Кунджали дхаути – прочистване на стомаха с вода чрез повръщане.

II. Данта-дхаути – почистване на зъбите, езика, ушите и челните синуси:

1. Зъбите – с пръсти или с карамфил, сол, зехтин. Търкат се докато “засвирят“ от чистота.
2. Езикът – остъргва се с пръсти сутрин и вечер. Масажира се с масло и мляко. Премахва се стареенето, болестите и дори смъртта..
3. Ушите – с показалеца и безименния пръст. Всекидневната практика води до възприятието на Нада.
4. Челните синуси – капала-рандхра-дхаути. Тази практика трябва да се изпълнява всяка сутрин и вечер след хранене. Предизвиква “божественото виждане“ на ясновидство. Натърква се с палеца ямката между носа и окото.

III. Мула-дхаути:

Мула-шодхана – апана (низходящия дъх, свързан с издишването) не циркулира свободно, ако ректума не е очистен. Грижливо трябва да се чисти с вода, стъбло или със средния пръст.

Джала васти – заставаме в позата „йогическо столче“ и се потапяме до пъпа във вода. Свиваме и отпускаме аналния сфинктер. Лекува уринарни и храносмилателни болести, а също така и болести свързани с елемента “вятър“.

Шушка васти – суха клизма. Заставаме в пашчимоттана асана. Натискаме леко червата надолу, и стягаме и отпускаме сфинктера. Лекува констипация и газове. Стимулира “стомашния огън“.

 

Вашият коментар